Lakedė

Sąlajos

Stogo sąlajos

Sąlaja – tai vidinis stogo lūžis, į kurį suteka vanduo nuo atskirų stogo plokštumų. Ji dažniausiai įrengiama iš skardos.